POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

EKSPLOATACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

Sprawna praca przepompowni ścieków zależy w dużej mierze od jej prawidłowej eksploatacji…

CZYSZCZENIE I UDROŻNIANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ/SANITARNEJ

Czyścimy i udrożniamy kanalizację za pomocą specjalistycznego sprzętu, metodą ciśnieniową (WUKO), jak i spiralą mechaniczną. Oferujemy czyszczenie zbiorników, osadników, separatorów i piaskowników. Posiadamy wszystkie niezbędne atesty uprawniające do pracy z materiałami niebezpiecznymi. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie BHP.

EKSPLOATACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ/SANITARNEJ

Zapewniamy obsługę sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej, która obejmuje:­ utrzymywanie tras sieci we właściwym stanie technicznym, gwarantującym sprawne odprowadzanie wód opadowych do odbiornika.

 

      • czyszczenie i udrożnianie kanalizacji deszczowej/sanitarnej
      • usuwanie awarii sieci
      • budowanie nowej infrastruktury sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej

OCENA TECHNICZNA STANU KANAŁÓW PRZY POMOCY KAMERY TV

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do inspekcji kanalizacji przy pomocy kamery TV. Monitoring sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej kamerą TV pozwala z wielką dokładnością ocenić stan kanałów, jak również określić precyzyjnie miejsce uszkodzenia lub zatoru.

USUWANIE AWARII KANALIZACJI

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w usuwaniu awarii kanalizacji spowodowanych min. wrośniętymi korzeniami, narostami, mułem oraz osadami twardymi. Stale podnosimy swoje kwalifikacje, dbając by nasze usługi w pełni odpowiadały zapotrzebowaniu klientów. Zapewniamy szybki dojazd i skuteczną naprawę.

BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH

Sieci kanalizacyjne ulegają zużyciu, mogąc powodować duże straty społeczne i materialne. Mając na uwadze podnoszenie jakości życia ludzi i jednocześnie ochronę środowiska, zapewniamy kompleksowe usługi związane z budową i przebudową sieci kanalizacyjnych.