EKSPLOATACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ/SANITARNEJ

Zapewniamy obsługę sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej, która obejmuje:­ utrzymywanie tras sieci we właściwym stanie technicznym, gwarantującym sprawne odprowadzanie wód opadowych do odbiornika.

  • czyszczenie i udrożnianie kanalizacji deszczowej/sanitarnej
  • usuwanie awarii sieci
  • budowanie nowej infrastruktury sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej

 

EKSPLOATACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

Sprawna praca przepompowni ścieków zależy w dużej mierze od jej prawidłowej eksploatacji. Świadczymy usługi w zakresie:

  • czyszczenia przepompowni (podziemne zbiorniki czerpalne, zbiorniki retencyjne)
  • usuwanie awarii przepompowni ścieków
  • utrzymywanie w odpowiedniej sprawności technicznej wszystkich obiektów przepompowni