CZYSZCZENIE I UDROŻNIANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ/SANITARNEJ

Czyścimy i udrożniamy kanalizację za pomocą specjalistycznego sprzętu, metodą ciśnieniową (WUKO), jak i spiralą mechaniczną. Oferujemy czyszczenie zbiorników, osadników, separatorów i piaskowników. Posiadamy wszystkie niezbędne atesty uprawniające do pracy z materiałami niebezpiecznymi. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie BHP.